Başkan'ın Mesajı
Duyurular

Değerli Üyelerimiz.Sitemizde yayınlanabilmesi için Şahsi ve Firma Bilgilerinizi, logonuzu ve fotografınızı info@tryiad.org.tr e-posta adresimize ulaştırmanızı önemle rica ederiz.


GENEL KURUL DUYURUSU
TRYİAD TRAKYALI YÖNETİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN

TRYİAD Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı  23 Eylül 2023 Cumartesi  günü saat 10:00’da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Yücetarla Caddesi No 57 Giriş kat Daire 4 İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa II.Toplantı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 10:00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz.

Tüzüğümüz gereği Genel Kurulda aday olacak ve oy kullanacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekmektedir. Aidat borçlarınız için lütfen Derneğimiz ile irtibat ikurunuz. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde aidat borçlarını ödemiş olanlar Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.

 

GÜNDEM: 

1- Açılış ve saygı duruşu,
2- Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
3- Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5- Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
8- Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
9- Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının oylanması ve kabulü
10- Dernek Tüzüğümüzün 1, 7 ve 24. Maddelerinde Yönetim kurulunca yapılması istenilen değişiklik önerilerinin ayrı ayrı  oylanması ve kabulü 
11- Yeni Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurulunun seçimi,
12- Dilek ve temenniler, kapanış
 

Saygılarımızla,

TRYİAD Trakyalı Yöneticiler ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu


Değerli üyelerimiz, WEB sitemizde makalelerinizin yayınlanmasını istiyorsanız, WORD veya PDF formatında hazırladığınız ve 1 sayfayı geçmeyen yazılarınızı info@tryiad.org.tr adresine göndermeniz halinde, kurallarımıza uygun yazılar gösterime açılacaktır. 


İstanbul Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
Özlü Sözler
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. ATATÜRK
DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ

TRYİAD TRAKYALI YÖNETİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ olarak "Trakya bölgesi olarak tanımlanan coğrafi sınırlar içinde yaşayan ikamet eden, ticari faaliyette bulunan yönetici ve iş adamı sıfatına haiz, serbest meslek erbabı ,akademik kariyere sahip, bilim adamı sıfatını taşıyan şahıslar ile  aynı özellikleri taşıyan ve Trakyalı olma vasfını ön plana taşıyan şahısları bir araya getirerek, başta dernek üyeleri olmak üzere, tüm Trakyalıların; Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, sosyo, ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, üyelerinin sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmektir" amacıyla 09/09/2005 tarihinde kurulmuştur.

TRYİAD FAALİYET ALANLARI

a) Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşlerini kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için ; radyo, televizyon,internet ortamı vb. toplu iletişim araçları ile  gazete, dergi, kitap, broşür gibi basılı yayın araçlarından yararlanır; toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenler. 

 b) Faaliyetlerini güçlendirmek amacı ile,  aynı ilkeler doğrultusunda çalışan sanayici ve işadamları dernekleri ile iletişim kurup, stratejik işbirliği yapabilir.

c) Dernek faaliyetleri ile ilgili toplantı ve gösteriler, geziler ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunabilir, bunlarla ilgili yayımlar yapabilir.

d) Üyelerin yada anlaşma yaptığı kişilerin, ülke ve dernek üyelerine yararlı olabilecek tercüme eserlerini basabilir ve bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir.

e) Çeşitli konularda, ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve/veya yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, burslar verebilir, bülten, albüm ve sürekli yayınlar basabilir.

f) Başta Web sayfası olmak üzere, her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platformlar kurabilir, arşiv oluşturabilir,

g) Kültürel,ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri düzenleyebilir, plan, proje yapar veya yaptırabilir, gerekirse bunların gerçekleştirilebilmesi için yarışma açabilir,piyango ve çekilişlerdüzenleyebilir.

h) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile, şartlı veya şartsız bağış kabul edebilir, gayrimenkul satın alabilir,  tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde, Dernek adına  her nevi irtifak, şüf'a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisab, tesis, terkin veya fek edebilir.

I) Dernek üyelerini bir araya gelerek kaynaşmasını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasını temin maksadıyla, lokal ve diğer sosyal tesisler açar ve işletebilir, bu maksatla kredi alabilir , borçlanabilir.

j) Dernekler ile ilgili kanuni mevzuata uygun olarak gerekli başvuruları yapıp, izin almak koşulu ile, uluslarası etkinliklerde bulunabilir ve organizasyonlara katılabilir, işbirliği yapabilir. 

k) Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak sürekli gelir elde edebilmek maksadıyla,  İktisadi İşletmeler kurar ve bunların işletilmesini sağlar.

Trakyalı Yöneticiler İş Adamları Derneği

© Copyright 2024  V4.5 Tüm Hakları Saklıdır.

Hazır Dernek SitesiTop