Başkan'ın Mesajı
Duyurular

Değerli Üyelerimiz.Sitemizde yayınlanabilmesi için Şahsi ve Firma Bilgilerinizi, logonuzu ve fotografınızı info@tryiad.org.tr e-posta adresimize ulaştırmanızı önemle rica ederiz.


GENEL KURUL DUYURUSU
TRYİAD TRAKYALI YÖNETİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN

TRYİAD Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı  23 Eylül 2023 Cumartesi  günü saat 10:00’da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Yücetarla Caddesi No 57 Giriş kat Daire 4 İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa II.Toplantı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 10:00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz.

Tüzüğümüz gereği Genel Kurulda aday olacak ve oy kullanacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekmektedir. Aidat borçlarınız için lütfen Derneğimiz ile irtibat ikurunuz. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde aidat borçlarını ödemiş olanlar Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.

 

GÜNDEM: 

1- Açılış ve saygı duruşu,
2- Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
3- Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5- Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
8- Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
9- Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının oylanması ve kabulü
10- Dernek Tüzüğümüzün 1, 7 ve 24. Maddelerinde Yönetim kurulunca yapılması istenilen değişiklik önerilerinin ayrı ayrı  oylanması ve kabulü 
11- Yeni Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurulunun seçimi,
12- Dilek ve temenniler, kapanış
 

Saygılarımızla,

TRYİAD Trakyalı Yöneticiler ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu


Değerli üyelerimiz, WEB sitemizde makalelerinizin yayınlanmasını istiyorsanız, WORD veya PDF formatında hazırladığınız ve 1 sayfayı geçmeyen yazılarınızı info@tryiad.org.tr adresine göndermeniz halinde, kurallarımıza uygun yazılar gösterime açılacaktır. 


İstanbul Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 32,9069   32,9662
EURO 35,8082   35,8727
Özlü Sözler
Kime ok atmayı öğrettimse, bir gün beni nişan aIdı. – Mehmet Akif Ersoy
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Dolayısıyla ATATÜRK’ÜN OCAK 1923’DEKİ BAZI SÖZLERİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Dolayısıyla ATATÜRK’ÜN OCAK 1923’DEKİ BAZI SÖZLERİ

 

   İbrahim BİRELMA

 

  • Bugün milletin üç buçuk seneden beri sonsuz fedakârlıklarla ve milletin fedakâr evlatlarından meydana gelen ordumuzun dereler vücuda getirerek kadar döktüğü kanlarla kazandığı muvaffakiyet iki bakımdan ehemmiyetlidir. Bu ehemmiyetli noktadan birincisi, memleketimizin kıymetli kısımlarını kirli ayakları ile çiğneyen düşmanını son noktaya kadar atmış olmaktır. Bundan daha mühimi Teşkilatı Esasiye Kanunu’muzun birinci maddesini teşkil eden keyfiyettir. Yani milli hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletimizin uhdesinde tahakkuk etmiş ve teyit olunmuş olmasıdır. Bunu yerinde tutmak, Allah göstermesin geriye değil, daha ileriye giderek yükseltmek, yüceltmek lazımdır. (10.1.1923)
  • Gazete lâzım. Demin Maarif Müdürü genel cehaletten bahsetti. Bunun için yalnız mekteplere ehemmiyet vermek kâfi değildir. Ve bunun için de mühim vasıta matbuattır. Matbuat erbabını himaye lazımdır. Gazeteciler, Türkiye dahilinde milletin fikirlerini aydınlatacak ve kamuoyunu bariz bir surette tecelli ettirecek mesailerinde tamamen serbest olmalıdırlar. (15.1.1923)
  • Hükümetin iyi veya fena olduğunu anlayabilmek için hükümettin teşekkül maksadını aramak lazımdır. Maksat, hükümet teşkil eden milletin huzur ve rahatını temin etmektir. Bunu temin eden her hükümet şekli iyidir. Milletin refah ve saadetini temin etmeyen hükümet zararlıdır, fenadır ve terki lazımdır. (15.1.1923)
  • Memlekete hizmet etmek isteyenlerin kalbi açık olmalıdır. Açık söylemelidirler. Şiarımız daima millete karşı hakikatleri ifade olmalıdır. Ve ancak bu tarz, milleti aydınlatmanın başlangıcı olabilir. Millete hakikat izah edenlerin, kendisinin de aldanmadığına emniyeti olmalıdır. Arkadaşlar! Benim bütün hayatımda takip ettiğim meslek budur. (15.1.1923)
  • İstanbul iki parçadan ibarettir. Anadolu tarafındaki parçası emniyetle müdafaa olunabilir. Diğer parçası Trakya üzerinde olduğu için Trakya’nın mukadderatına tabidir. (16/17 Ocak 1923)
  • Bu memlekette çalışmak isteyenler ve bu memleketi idare etmek isteyenler memleketin içine girmeli ve bu zavallı milletle aynı şartları yaşamalı ki, ne yapmak lazım geleceğini ciddi surette hissedebilsin. Bir insan Ankara’da başka türlü düşünür. (16/17.1.1923)
  • Memleketin içinde yalnız bir yerde değil, beş on yerde nur merkezi, irfan merkezi husule getirebilmeliyiz ki, memleket mesut olabilsin, ben böyle bir meseleyi söz konusu etmeyi bile mantıksız görüyorum.
  • Hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak! Toplumsal marazlarımızı incelersek asıl alarak bundan başka, bundan mühim bir maraz keşfedemeyiz, maraz budur. O halde ilk işimiz bu marazı esaslı surette tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. (18.1.1923)
  • Ne düşünüyorsanız, ne öğrenmek istiyorsanız, bunu herkese sormak esas vazifeniz, şiarınız olmalıdır. Bizde bu, ananevi bir kusurdur. Birçok fena şeyler biliriz, işitiriz, öğreniriz. Fakat onların hakikatini bilenlere sormak istemeyiz. Efendim, sormak hakkınızdır. Muhataplarınız da size cevap vermeye, müşküllerinizi halletmeye mecburdurlar. (22.1.1923)
  • Türkiye’nin gelecekteki hükümet şekli kelimenin tam manasıyla demokratik olacaktır. Hâkimiyet hakkı halka tanınacak ve halk tarafından seçilen üyelerden meydana gelen Milli Meclis kendi iradesini, üyeleri arasından seçtiği heyeti vekile vasıtasıyla nöbetleşe icra edecektir. (23.1.1923) (Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 14: 1922-1923, Kaynak Yayınları, Dördüncü Basım, Nisan 2016).


İbrahim BİRELMA

Trakyalı Yöneticiler İş Adamları Derneği

© Copyright 2024  V4.5 Tüm Hakları Saklıdır.

Hazır Dernek SitesiTop