Başkan'ın Mesajı
Duyurular

Değerli Üyelerimiz.Sitemizde yayınlanabilmesi için Şahsi ve Firma Bilgilerinizi, logonuzu ve fotografınızı info@tryiad.org.tr e-posta adresimize ulaştırmanızı önemle rica ederiz.


GENEL KURUL DUYURUSU
TRYİAD TRAKYALI YÖNETİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN

TRYİAD Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı  23 Eylül 2023 Cumartesi  günü saat 10:00’da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Yücetarla Caddesi No 57 Giriş kat Daire 4 İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa II.Toplantı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 10:00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz.

Tüzüğümüz gereği Genel Kurulda aday olacak ve oy kullanacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekmektedir. Aidat borçlarınız için lütfen Derneğimiz ile irtibat ikurunuz. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde aidat borçlarını ödemiş olanlar Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.

 

GÜNDEM: 

1- Açılış ve saygı duruşu,
2- Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
3- Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5- Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
8- Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
9- Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının oylanması ve kabulü
10- Dernek Tüzüğümüzün 1, 7 ve 24. Maddelerinde Yönetim kurulunca yapılması istenilen değişiklik önerilerinin ayrı ayrı  oylanması ve kabulü 
11- Yeni Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurulunun seçimi,
12- Dilek ve temenniler, kapanış
 

Saygılarımızla,

TRYİAD Trakyalı Yöneticiler ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu


Değerli üyelerimiz, WEB sitemizde makalelerinizin yayınlanmasını istiyorsanız, WORD veya PDF formatında hazırladığınız ve 1 sayfayı geçmeyen yazılarınızı info@tryiad.org.tr adresine göndermeniz halinde, kurallarımıza uygun yazılar gösterime açılacaktır. 


İstanbul Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 32,9069   32,9662
EURO 35,8082   35,8727
Özlü Sözler
Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. ATATÜRK
Bölgemizin Tarihçesi


T r a k y a

 

Trakya’nın ismi bölgeye de ismini veren Traklar’dan gelmektedir. Traklar bölgeye büyük kitleler halinde gelmiş M.Ö. 4000’den itibaren akınları başlamıştır. M.Ö. 2000 yılına kadar süren ilk Trak akınları Anadolu üzerinden gerçekleşirken M.S. 1200 yılına kadar ikinci dalga Trak akınlarının ise kuzey yoluyla gerçekleşmiştir. 

Bölgeye M.Ö. 1200 yılındaki Ege göçleri sonucunda Frigler, M.Ö. 800’lerde Yunan kolonileri yerleşmiştir. Böylelikle köy ve mezra olarak nitelendirilebilecek yerleşim alanlarında yaşayan bölge halkı, ilk olarak M.Ö. 7. yüzyıl başlarında şehir düzenine geçmiştir. Bu yıllarda kurulan koloni şehirlerinden bazıları zamanla gelişerek bağımsız şehir devleti haline gelmiş, Ege ve Akdeniz coğrafyası arasında bağlantı oluşturan en önemli unsur olmuşlardır. Marmara Denizi’nin kuzey kıyısında kurulan şehir devletleri arasında Bisanthe (Barbaros, Tekirdağ), Heraion Teichos (Karaevlialtı), Perinthos (Marmara Ereğlisi), Selymbria (Silivri), Byzantion (İstanbul) bulunmaktadır. 

Anadolu’nun genelinde olduğu gibi M.Ö. 546 yılında Perslerin idaresine giren Trakya, M.Ö. 430-281 yılları arasında Odrys Krallığı tarafından idare edilmiş, M.Ö.340 yılında Makedonya Kralı İskender tarafından fethedilmiştir. M.Ö. 281-212 yılları arasında ise Keltlerin (Galatlar) bölgede hakimiyet kurdukları görülmektedir. 

Çorlu Kalesi suruM.Ö. 168 yılında bölgede güç kazanan Roma İmparatorluğu idaresinde Trakya Krallığı oluşturulmuştur. Roma idaresinde bağımsızlaştırılan sahillerdeki Yunan kolonileri, iç bölgelere yerleşerek yeni köy ve kasabalar kurmuşlardır. Helen kolonileri tarafından kurulan önemli yerleşim yerlerinden biri de Çorlu olup Çerkezköy arazisinde çiftlikler ve ağıllar yer almıştır. 

MS 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinden sonra Çorlu Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde kalmıştır. MS 7. yüzyılda Bizans İmparatorluğu’na ait topraklar thema (kolordu) adı verilen askeri bölgelere ayrılarak İmparatorluğun Eyalet idaresine uzun yıllar damgasını vuracak bir sistemin temelleri atılmıştır. Oluşturulan themalardan biri de Thrakia Theması’dır. 

Bizans İmparatorluğu’nun bölgedeki askeri açıdan önemli kalelerinden biri, Çorlu (Tzirallum/Tzirallun/ Tzirallon)’dur. Burası Bizans tarihi içerisinde önemli olaylara da tanıklık etmiştir. Mesela Aleksios Komnenos’un imparatorluğa yükseltilmesi, Çorlu toplantısında ele alınmıştır. İstanbul’da 1204 yılında kurulan Latin Devleti’nin idaresinde kalan bölge daha sonra 1247’de Bizans İmparatorluğu tarafından geri alınmıştır.

 

Trakyalı Yöneticiler İş Adamları Derneği

© Copyright 2024  V4.5 Tüm Hakları Saklıdır.

Hazır Dernek SitesiTop